Θηηπιωλη Αυτοκινητα

Θηηπιωλη Αυτοκινητα

This pack was opened from new and as you can see there are a number of issues. There are 4 cards that are missing but the total number of cards is made up by 3 duplicates, this means that there are only 29 cards! This pack as nebtioed was opened from sealed, brand new!